Om bildesamlingen Alma Maters døtre 
Bildesamlingen Alma Maters døtre inneholder fotografier av de kvinnene som ble ansatt i fast vitenskapelig stilling ved Det kgl. Frederiks Universitet frem til 1940, samt deres familier.
09.06.2005
Det kgl. Frederiks Universitet (senere Universitetet i Oslo) ble grunnlagt i 1811. I 1900 ble den første kvinne ansatt. I dag utgjør kvinner 35 prosent av det faglige personalet ved universitetene, mens kun 17 prosent av professorene i Norge er kvinner. (kilde: http://kvinneriforskning.no).

Vibeke Eeg-Henriksen har samlet inn bildene i samlingen Alma Maters døtre. Hun har lett i fotoalbum, skuffer og arkiver, oppsøkt familie, venner og arbeidsplassene til disse første pionerene og gjort et viktig, men vanskelig stykke gjenfinningsarbeid.

Bildene i basen er samlet inn av Vibeke Eeg-Henriksen. Bildene er avfotografert fra private bilder, som ble digitalisert av Nasjonalbiblioteket i Oslo og publisert på nett av KILDEN. Verken Nasjonalbiblioteket eller KILDEN disponerer originalfotografiene til bildene i basen, og vi kan dessverre heller ikke videreformidle bestillinger fra basen.

Alma Mater (latin) - nådige, eg. nærende mor, fra gammel tid betegnelse på universitetet.

Takk til Vibeke Eeg-Henriksen som har utført dokumentasjonsarbeidet.
Takk til Nasjonalbiblioteket Oslo som har lånt ut bildesamlingen.
Takk til alle de som i sin tid bidro med bilder til samlingen.