Hjem
Utstilling
Bla i samlingen
Artikler
Om oss
Artikler
 
Tidslinje
09.06.2005 - "Regelen er vel den at Kvinder der kommer inn paa disse Aandslivets felter, der ligesom af Naturen ikke er Anvist dem, tabe deres Kvindelighed, at deres Intelligens udvikles paa bekostning af deres Gemytsliv, saa at man ofte faar det Indtryk at der ved Kvinder af denne Art er noget abnormt".
(Det medisinske fakultet i 1881)

Kvinnelige pionerer i geologien
07.06.2005 - Vibeke Eeg-Henriksen, som var bibliotekar ved Geologisk Institutt, Universitetet i Oslo i tiden 1972-1984, har i flere år samlet informasjon om tidlige norske kvinnelige geologer. Her gir hun interessante glimt fra livet til tre av dem: Mimi Johnson, Birgit Katharina Parmann og Astrid Monsen.

Alma Maters døtre 1882-1982
08.06.2005 - Om kvinners ansettelse i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo 1882-1982
Høsten 1982 markerer landets universiteter 100-års jubileet for kvinners adgang til høyere utdannelse. På Blindern åpner utstillingen «Alma Maters døtre 1882-1982» med temaet «Kvinner i vitenskapelig stilling ved Universitetet». Den viser at Alma Mater (fostermor, det akademiske navn på universitet) stort sett ikke har benyttet sine døtre som lærere og forskere, og at hun fremdeles ikke gjør det.

De første kvinnelige universitetsbiologer
09.06.2005 - Finn Egil Eckblad, tidligere professor i botanikk ved Universitetet i Oslo, forteller om Norges første kvinnelige biologer. Noen av dem var ansatt ved naturhistoriske museer, andre leverte mye materiale til samlingene fra sitt feltarbeid.

Kvinner ansatt i vitenskaplig stilling på Universitetet i Oslo 1900 – 1940.
09.06.2005 - Hvor, når og hvem?
De opplysningene jeg legger frem, er samlet inn fordi jeg stilte spørsmålet i forbindelse med en oversikt over norske kvinnelige geologer, som jeg arbeider med. Da stoffet var satt opp i tabellform, slo det meg at dette svaret på mitt spørsmål reiser nye spørsmål: Hvorfor der? Hvorfor da?

Alma Maters døtre
Publiseringsløsningen Lime CMS fra Snapper Net Solutions as