Hjem
Utstilling
Bla i samlingen
Artikler
Om oss
Resvoll, Thekla
Thekla Resvoll (1871-1948) var en av pionerene i norsk botanikk. Hun og søsteren Hanna Resvoll-Holmsen var de første kvinnelige botanikere som fikk arbeid som universitetslærere, Thekla var amanuensis ved Universitetet i Oslo 1902-1936. I 1917 tok hun doktorgrad på avhandlingen "Om planter som passer til kold og kort sommer", en studie av fjellplantenes utvikling og tilpasning til de ekstreme forhold de lever under. Thekla Resvolls "Vinter-Flora. Vore vildtvoksende løvtrær og buske i vinterdragt" ble utgitt på Aschehoug i Kristiania i 1911. Dette regnes fortsatt som det grundigste bestemmelsesverket til trær og busker om vinteren. Verket omfatter alle norske viltvoksende trær og de aller fleste busker, samt en god del vanlig dyrkete og forvillete arter. (Kilde: Norsk Botanisk Forening og Stiver Lie og Rørslett "Alma Maters døtre" Pax forlag 1995)
 
Thekla Resvoll. Portrett.
År: 1888; ca

Thekla Resvoll som ung ved skrivebordet.
År:

Thekla Resvoll i midten under et studieopphold i Tyskland og Sveits
År: 1903;-1904

Fra venstre Liv Gleditsch, Thekla Resvoll og Ellen Gleditsch (1879-1968) til høyre.
År: 1940

Thekla Resvoll til høyre med studiekameratene til embetseksamen i 1899.
År: 1899

Thekla Resvoll og Andreas Holmsen.
År: 1895; ca

Thekla Resvolls sønn Dag og barnepiken. Han var det første barnet født av en kvinne ansatt ved universitetet.
År: 1906

Ellen Gleditsch (1879-1968) og Thekla Resvoll i Resvolls hage.
År: 1914; ca

Gruppebilde. Til venstre Thekla Resvoll. Til høyre Asta Lundell. De to mennene er ikke navngitt.
År:

Fra venstre Thekla Resvoll, hennes foreldre Hans Resvoll og Julie Resvoll f. Deichmann.
År:

Thekla Resvoll foran til venstre med familien Nexelsen(?).
År:

År:

År:

Fra en botanikertur. Thekla Resvoll er på bildet, plassering ukjent.
År: 1890:-1900

Fra venstre Anna Evang med Thekla Resvoll i 1890-årene.
År: 1890:-1900

Thekla Resvoll til venstre. Anna Evang, en vennine av Thekla, med mannen.
År: 1900; før

Thekla Resvoll. I en gruppe.
År: 1917

Alma Maters døtre 1882-1982
08.06.2005 - Om kvinners ansettelse i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo 1882-1982
Høsten 1982 markerer landets universiteter 100-års jubileet for kvinners adgang til høyere utdannelse. På Blindern åpner utstillingen «Alma Maters døtre 1882-1982» med temaet «Kvinner i vitenskapelig stilling ved Universitetet». Den viser at Alma Mater (fostermor, det akademiske navn på universitet) stort sett ikke har benyttet sine døtre som lærere og forskere, og at hun fremdeles ikke gjør det.

De første kvinnelige universitetsbiologer
09.06.2005 - Finn Egil Eckblad, tidligere professor i botanikk ved Universitetet i Oslo, forteller om Norges første kvinnelige biologer. Noen av dem var ansatt ved naturhistoriske museer, andre leverte mye materiale til samlingene fra sitt feltarbeid.

Kvinner ansatt i vitenskaplig stilling på Universitetet i Oslo 1900 – 1940.
09.06.2005 - Hvor, når og hvem?
De opplysningene jeg legger frem, er samlet inn fordi jeg stilte spørsmålet i forbindelse med en oversikt over norske kvinnelige geologer, som jeg arbeider med. Da stoffet var satt opp i tabellform, slo det meg at dette svaret på mitt spørsmål reiser nye spørsmål: Hvorfor der? Hvorfor da?

Tilbake de første bildene
Alma Maters døtre
Publiseringsløsningen Lime CMS fra Snapper Net Solutions as