Hjem
Utstilling
Bla i samlingen
Artikler
Om oss
Johnson, Mimi
Mimi (Wilhelmine) Johnson (1890-1980), gift Høst, var Norges første kvinnelige bergingeniør. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1912. De følgende fem år var hun assistent hos Reusch, Brøgger og Goldschmidt. I 1917 ble hun ansatt som konservator ved Geologisk Museum på Tøyen, Oslo. (Kilde: "Kvinnelige pionerer i geologien" Museumsnytt 1, 1995)
 
Mimi Johnson. Portrett.
År: 1930; ca

Mimi Johnson i Samuelsgruven på Kongsberg. Hun praktiserte der før sin cand. min. eksamen.
År: 1911;-1912

Mimi Johnson, Endre Berner (professor i kjemi ved NTH.) og Victor Goldschmidt på Geologisk museum.
År: 1915

Mimi Johnson på Hallingskarvet.
År: 1917

Gruppebilde. "Råstoff-laboratoriet" på Geologisk museum. Victor Goldschmidt til venstre, Mimi Johnson til høyre i hvit frakk.
År: 1920;-årene; slutten

Mimi Johnson i Samuelsgruven på Kongsberg. Hun praktiserte der før hun tok sin cand.min eksamen.
År: 1911;-1912

Et gruppebilde fra Geologisk museum. Fra venstre: En uidentifisert kvinne, Fru Schetelig, A. Monsen, Mimi Johnson ved bordenden, ?, Oftedal og Birgit Parmann gift Knudsen.
År: 1918

Mineralogisches Institut, Göttingen. Victor Goldschmidt flyttet til instituttet i 1929. Han kom tilbake til Norge i 1935 på grunn av jødeforfølgelsene. I 1931 underviste også Mimi Johnson ved instituttet.
År: 1930; ca

Fra en geologiekskursjon med Victor Goldschmidt og Mimi Johnson. Plassering i bildet ukjent. Bildet viser Jensvoll skysstasjon ved Rørås.
År: 1918

Jensvoll skysstasjon ved Rørås.En geologiekskursjon. Blant deltagerne var Victor Goldschmidt og Mimi Johnson.
År: 1918

Fra en geologiekskursjon til Hardangervidda. Blant deltagerne Birgit Parmann og Mimi Johnson. Plassering i bildet er ukjent.
År:

Geologiekskursjon til Hardangervidda. Kvinnene på bildet er Mimi Johnson og Birgit Parmann gift Knudsen. Plassering i bildet er ukjent.
År: 1917

Gruppebilde. Fra venstre Victor Goldschmidt, Mimi Johnson, fru Schetelig og hennes mann. Adolf Hoel foran.
År: 1915;-1918

Gruppebilde på Geologisk museum. Fra venstre Victor Goldschmidt, Mimi Johnson og Shetelig.
År: 1915;-1918

Gruppebilde på Geologisk museum. Victor Goldschmidt til høyre.
År: 1915;-1918

Samuel Johnson, Mimis far, i hagen.
År: 1880;-1899

Samuel Johnson, Mimis far, i hagen.
År: 1890;-1899

Flom på Tynset.
År: 1890;-1899

fra flommen på Tynset.
År:

Johnson-barna i ei kjerre.
År:

Mimis bestemor Holmboe til venstre, i midten Mimi og en bror, Mimis mor.
År: 1890;-1899

Johnson-barna foran barndomshjemmet.
År: 1890;-1899

Mimi Johnsons barndomshjem på Tynset.
År: 1890:-1899

Mimi Johnsons barndomshjem på Tynset.
År: 1890:-1899

Mimi Johnsons barndomshjem på Tynset.
År: 1890:-1899

En av Mimi Johnsons brødre, sannsynligvis Anton, på et gjerde.
År: 1890;-1899

Mimi Johnson og hennes brødre som barn.
År: 1890;-1899

Louise, familien Johnsons hushjelp.
År: 1897

Samuel Johnson, Mimis far.
År: 1898

Samuel Johnsons far, prest i Alvdal, og hans andre kone.
År: 1900; ca

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord-Østerdalen. Bildet viser gården Eggen.
År: 1903;-1904

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord-Østerdalen. Personene på bildet er uidentifiserte.
År: 1903;-1904

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord-Østerdalen. Et bilde av bygda.
År: 1903;-1904

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord-Østerdalen. Et par fra Nord-Østerdalen. Anders og Marie. ????
År: 1903;-1904

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord-Østerdalen. Samuel Johnson. Mimis far.
År: 1903;-1904

Elli-Anne med vassåk sammen med Anton. ?
År: 1903;-1904

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord-Østerdalen. Elisa Johnson.
År: 1903;-1904

Fra familien Johnsons ferieopphold i Nord- Østerdalen. Høyonna.
År: 1903;-1904

Samuel Johnson, Mimis far.
År: 1904;-1905

Mimi Johnson til høyre med sine tre yngre brødre. Carl (som senere ble bonde i Sør-Trøndelag), Gunnar ( senere lege) og Anton ( også senere lege).
År: 1905

Elisa Johnson sittende foran med sine barn. Mimi Johnson bakerst med studenterlue.
År: 1909

Mimi Johnson med sine brødre. Hushjelpen foran styrte nær sagt hele huset.
År: 1910

Mimi Johnson med sine søsken.
År: 1910

Samuel Johnson. Mimis far.
År: 1914

Elisa Johnson. Mimis mor.
År: 1914

Kvinnelige pionerer i geologien
07.06.2005 - Vibeke Eeg-Henriksen, som var bibliotekar ved Geologisk Institutt, Universitetet i Oslo i tiden 1972-1984, har i flere år samlet informasjon om tidlige norske kvinnelige geologer. Her gir hun interessante glimt fra livet til tre av dem: Mimi Johnson, Birgit Katharina Parmann og Astrid Monsen.

Kvinner ansatt i vitenskaplig stilling på Universitetet i Oslo 1900 – 1940.
09.06.2005 - Hvor, når og hvem?
De opplysningene jeg legger frem, er samlet inn fordi jeg stilte spørsmålet i forbindelse med en oversikt over norske kvinnelige geologer, som jeg arbeider med. Da stoffet var satt opp i tabellform, slo det meg at dette svaret på mitt spørsmål reiser nye spørsmål: Hvorfor der? Hvorfor da?

Om innsamlingen av bildene
09.06.2005 - I 1982 markerte landets universiteter 100-års jubileum for kvinners adgang til høyere utdanning. I den anledning ble utstillingen "Alma Maters døtre 1882-1982" vist ved Universitet i Oslo.

Tilbake de første bildene
Alma Maters døtre
Publiseringsløsningen Lime CMS fra Snapper Net Solutions as