Hjem
Utstilling
Bla i samlingen
Artikler
Om oss
Holtsmark, Anne
Anne Elisabeth Holtsmark (1896-1974) var første kvinnelige filolog ansatt veed Universitetet i Oslo. Hun var dosent i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo fra 1931, og professor samme sted 1949-61. Hun var leder for Gammelnorsk ordboksverk 1938-49. Hun etterlot seg en stor vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon, bl.a. En tale mot biskopene (1931), En islandsk scholasticus fra det 12. århundre (dr.avh., 1936), Ordforrådet i de eldste norske håndskrifter til ca. 1250 (1955), Studier i Snorres mytologi (1964). Hun oversatte bl.a. Snorres kongesagaer (1934, sm.m. D. A. Seip), Snorres Edda (1950), Sverres saga (1961) og Håkon Håkonssons saga (1964). Festskriftet Studier i norrøn diktning (1956) inneholder mange av hennes avhandlinger. (Kilde: NBL 2. utg).
 
Anne Holtsmark (1896-1974). Anne Holtsmark var første kvinnelige filolog med stilling på HF-fakultet ved Universitetet i Oslo.Portrett.
År: 1920;-1930; ?

Anne Holtsmark som eldre. Portrett.
År:

Anne Holtsmark (1896-1974) og søsteren Karen (1907-?) utenfor resturanten Blom. Karen var malerinne og vakte stor oppmerksomhet i 1930-årene med surrealistisk påvirkede malerier. Anne ble cand. philol i 1924 og senere professor 1949-1961 i norrøn filologi.
År: 1936

Johan (1894-1975) og Anne Holtsmark (1896-1974). Begge de to søsknene ble professorer ved Universitetet i Oslo. Anne ble cand. philol i 1924 og ble senere professor 1949-1961 i norrøn filologi. Johan var fysiker, dr.philos i 1918 og professor ved NTH (1923-1942) og Universitetet i Oslo (1942-1964).
År: 1920;-1930; ?

Anne Holtsmark (1896-1974). Fra en reise til Irland. Hun ble cand. philol i 1924 og ble senere professor ved Universitet i Oslo 1949-1961 i norrøn filologi.
År: 1920;-1930; ?

Anne Holtsmark (1896-1974).Portrett. Anne Holtsmark var første kvinnelige filolog med stilling på HF-fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes søster malerinnen Karen Holtsmark (1907-) i helfigur.
År:

Anne Holtsmark (1896-1974) til venstre med svigerinnen Ellinor Rømcke. Ellinor var gift med Annes bror Johan som var fysiker.
År: 1938

Anne Holtsmark (1896-1974). Portrett.
År:

Anne Holtsmark som eldre ved skrivebordet. Anne Holtsmark var første kvinnelige filolog med stilling på HF-fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun ble cand. philol i 1924 og ble senere professor (1949-1961) i norrøn filologi.
År:

Anne Holtsmark (1896-1974) som barn.
År: 1905; ca

Gabriel og Margrete Holtsmark, Anne Holtsmarks foreldre. Margrethe Holtsmark var matematiker og underviste en periode ved Norges landbrukshøgskole.
År:

Bent Berntsen Holtsmark.
År:

Bent Berntsen Holtsmark med døtre. Bildet er tatt på Tveter gård som var en av hans eiendommer, i tillegg til Nedre Berg, Nedre Sem og vestre Vøyen i Asker. Fra venstre: Laura Holtsmark gift. Bredal som var komponistinne og Marthe Holtsmark.
År:

Anne Holtsmark ved pianoet i stuen. Broren Johan til venstre. Begge de to søsknene ble professorer ved Universitetet i Oslo. Anne ble cand. philol i 1924 og ble senere professor 1949-1961 i norrøn filologi. Johan var fysiker, dr.philos i 1918 og professor ved NTH (1923-1942) og Universitetet i Oslo (1942-1964).
År:

Margrethe Weisse sammen med sin mor.
År:

Anne Holtsmarks mor. Margrethe Weisse. Portrett.
År:

Margrethe Weisse. Portrett.
År:

Brigadelege Joachim Friedrich Weisse. Anne Holtsmarks forfader.
År:

Johan, Anne, Bent og Marie Holtsmark som barn.
År: 1905; ca

Johan (1894-1975) og Anne Holtsmark (1896-1974) som barn. Begge ble professorer ved Universitetet i Oslo.
År: 1905; ca

Gruppebilde. Fra høyre foran: Anne (1896-1974) og Karen Holtsmark (1907-?). Johan Peder Holtsmark (1894-1975) helt til venstre.
År: 1920;-1930; ?

Anne Holtsmark (1896-1974) på reise.
År: 1938

Marie Holtsmark som nyfødt med pleiersken. Moren, Margrethe, i sengen bak.
År: 1900; ca

Marie Holtsmark som nyfødt med pleiersken.
År: 1900; ca

To barn av familien Holtsmark. Spør nærmere om kortet ?
År: 1901;-1902

To barn av familien Holtsmark. Spør nærmere om kortet ?
År: 1901;-1902

Johan Holtsmark (1894-1975) utenfor huset i Lyder Sagens gate. Han ble doktor philos i 1918 på en avhandling om intensitetsforløpet i seriespektra fremkalt ved katodestråler. Senere professor i fysikk ved NTH (1923-1942) og ved Universitetet i Oslo (1942-1964).
År: 1905; ca

Johan (1894-1975) eller Bent Holtsmark ( 1899-?). En av brødrene til Anne Holtsmark.
År: 1905; ca

Johan eller Bent Holtsmark. En av brødrene til Anne Holtsmark.
År: 1905; ca

Margrethe Weisse gift. Holtsmark med sønnen Johan Holtsmark (1894-1975) i stuen.
År: 1905; ca

Johan Holtsmark (1894-1975). Han ble doktor philos i 1918 på en avhandling om intensitetsforløpet i seriespektra fremkalt ved katodestråler. Senere professor i fysikk ved NTH (1923-1942) og ved Universitetet i Oslo (1942-1964).
År: 1905; ca

Johan eller Bent Holtsmark i stuen. En av Anne Holtsmarks brødre.
År: 1905; ca

Gabriel Holtsmark ved skrivebordet. Anne Holtsmarks far.
År: 1905; ca

Margrethe Weisse g. Holtsmark, Annes mor, med sin nest yngste datter Marie.
År: 1900; ca

Margrethe Weisse g. Holtsmark i stuen.
År: 1905; ca

Bent Berntsen Holtsmark (1823-1903). Bildet er fra Tveter gård som var en av Bent Holtsmarks eiendommer, i tillegg til Nedre Berg, Nedre Sem og Vestre Vøyen i Asker.
År: 1900; ca

Alma Maters døtre 1882-1982
08.06.2005 - Om kvinners ansettelse i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo 1882-1982
Høsten 1982 markerer landets universiteter 100-års jubileet for kvinners adgang til høyere utdannelse. På Blindern åpner utstillingen «Alma Maters døtre 1882-1982» med temaet «Kvinner i vitenskapelig stilling ved Universitetet». Den viser at Alma Mater (fostermor, det akademiske navn på universitet) stort sett ikke har benyttet sine døtre som lærere og forskere, og at hun fremdeles ikke gjør det.

Kvinner ansatt i vitenskaplig stilling på Universitetet i Oslo 1900 – 1940.
09.06.2005 - Hvor, når og hvem?
De opplysningene jeg legger frem, er samlet inn fordi jeg stilte spørsmålet i forbindelse med en oversikt over norske kvinnelige geologer, som jeg arbeider med. Da stoffet var satt opp i tabellform, slo det meg at dette svaret på mitt spørsmål reiser nye spørsmål: Hvorfor der? Hvorfor da?

Tilbake de første bildene
Alma Maters døtre
Publiseringsløsningen Lime CMS fra Snapper Net Solutions as