Hjem
Utstilling
Bla i samlingen
Artikler
Om oss
Gleditsch, Ellen
Ellen Gleditsh (1879-1968) var Norges andre kvinnelige professor (1929-1946) ved Universitetet i Oslo. Hennes felt var uorganisk kjemi og hun spesialiserte seg på radioaktivitet. Ellen Gleditsch var den første elev hos Madam Curie i 1907 ved Institut de Radium. I 1912 ble hun Licenciée des Sciences Physiques de Sorbonne i Paris. Hennes vitenskaplige gjennombrudd kom i 1909 med de første arbeidene om forholdet mellom radium og uran i radioaktive mineraler og om radiums levetid. Hun tok doktorgrad ved Yale-Universitetet. I 1916 ble hun ansatt i et dosentur i radiokjemi ved Universitetet i Oslo, og i 1929 ble hun utnevnt til professor i kjemi. Hun mottok flere utmerkelser gjennom årene, blant annet ble hun æresdoktor ved Sorbonne-universitetet i 1962. (Kilder:Stiver Lie og Rørslett (red) "Alma Maters døtre" Pax forlag 1995, Alma-IV-3-a-1 Alma-IV-2-c)
 
Ellen Gleditsch (1879-1968). Portrett.
År: 1905

Ellen Gleditsch som eldre. Portrett.
År: 1960;-1968?

Ellen Gleditsch som æresdoktor ved Sorbonne i Paris i 1962. Det var ved dette universitetet hun ble "Licenciee des Sciences Pysiques de Sorbonne" i 1912 . Fagkretsen var kjemi, fysikalsk kjemi og radioaktivitet.
År: 1962

Ellen Gleditsch´ (1879-1968) reise til Wien for International Federation of University Women. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise til Spania for International Federation of University Women. Gruppebilde. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Ellen Gleditsch (1879-1968) sittende til venstre. Fra en reise med Kvinnelige Studenters Sangforening på Balkan.
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968) som nummer to fra venstre. De øvrige personene er uidentifiserte.
År:

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise i Østersjølandene med Kvinnelige Studenters Sangforening. Gruppebilde.
År:

Ellen Gleditsch´ seks brødre
År:

År:

Kristian, Adler, Liv og Ellen Gleditsch (1879-1968) på tur.
År:

Søsknene Gleditsch på trappen hjemme i Halden.
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968) på reise i Østersjølandene med Kvinnelige Studenters Sangforening.
År:

Et bilde fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise på Balkan med Kvinnelige Studenters Sangforening. Gruppebilde.
År:

Fra småbruket til Ellen Gleditsch´ bror, i Lillehammertrakten.
År:

Fra en skitur, Ellen Gleditsch (1879-1968) er trolig en av skiløperne. Bildet er tatt i Lillehammertrakten. Det var her hennes bror hadde et småbruk.
År:

Fra en skitur, trolig i nærheten av småbruket til Ellen Gleditsch´ bror i Lillehammertrakten. Ellen Gleditsch (1879-1968) sitter (trolig) lengst til høyre.
År:

Småbruket til Ellen Gleditsch´ bror, i Lillehammertrakten
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968) til høyre med en uidentifisert venninne utenfor Halvorsens Konditori.
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968), trolig til høyre i bildet.
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968) sittende til høyre sammen med to uidentifiserte menn.
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968) sittende på en trapp.
År:

Ellen Gleditsch (1879-1968) med to søsken i skogen.
År:

Karl Kristian Gleditsch og Petra Birgitte Hansen. Ellen Gleditsch sine foreldre.
År: 1906;-1913

Familien Gleditsch i stuen. Gruppebilde.
År: 1913

En søndagsfrokost. Adler, Leif, Ellen og Liv Gleditsch.
År: 1914

Fra en reise for International Federation of University Women.
År: 1928

Fra en reise for International Federation of University Women. Gruppebilde.
År: 1928

Fra en reise for International Federation of University Women. Gruppebilde.
År: 1928

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise til Wien for International Federation of University Women. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise til Spania for International Federation of University Women. Gruppebilde. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise til Spania for International Federation of University Women. Gruppebilde. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise til Spania for International Federation of University Women. Gruppebilde. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sin reise til Spania for International Federation of University Women. Gruppebilde. Hun var president i organisasjonen 1926-1929.
År: 1928

Interiør fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sitt hjem i Incognito Terrasse 3b. Ellen Gleditsch sittende til høyre med frøken Graff.
År: 1928

Interiør fra Ellen Gleditsch (1879-1968) sitt hjem i Incognito Terrasse 3b. Ellen Gleditsch sittende til høyre med frøken Graff.
År: 1928

En juletrefest ved Kjemisk Institutt. Ellen Gleditsch (1879-1968) lengst til høyre. Milda Prytz til venstre for skapet. Annemor Rosenquist til venstre i bildet med lys krave.
År: 1945;-1950 ?

Ellen Gleditsch utenfor sin hytte i Enebakk.
År: 1946; påsken

Ellen Gleditsch til venstre sammen med sin søster Liv utenfor Universitet i Oslo. Ellen Gleditsch var professor i uorganisk kjemi ved Universitet i Oslo 1929-1946 og hennes arbeidsfelt var radiokjemiske problemer.
År: 1965;ca

Alma Maters døtre 1882-1982
08.06.2005 - Om kvinners ansettelse i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo 1882-1982
Høsten 1982 markerer landets universiteter 100-års jubileet for kvinners adgang til høyere utdannelse. På Blindern åpner utstillingen «Alma Maters døtre 1882-1982» med temaet «Kvinner i vitenskapelig stilling ved Universitetet». Den viser at Alma Mater (fostermor, det akademiske navn på universitet) stort sett ikke har benyttet sine døtre som lærere og forskere, og at hun fremdeles ikke gjør det.

Kvinner ansatt i vitenskaplig stilling på Universitetet i Oslo 1900 – 1940.
09.06.2005 - Hvor, når og hvem?
De opplysningene jeg legger frem, er samlet inn fordi jeg stilte spørsmålet i forbindelse med en oversikt over norske kvinnelige geologer, som jeg arbeider med. Da stoffet var satt opp i tabellform, slo det meg at dette svaret på mitt spørsmål reiser nye spørsmål: Hvorfor der? Hvorfor da?

Tilbake de første bildene
Alma Maters døtre
Publiseringsløsningen Lime CMS fra Snapper Net Solutions as