Hjem
Utstilling
Bla i samlingen
Artikler
Om oss
Eng, Helga
Helga Kristine Eng (1875-1966) var blant de første kvinnene i Norge som tok høyere utdanning og som arbeidet med forskning. I tillegg var hun Norges første professor i pedagogikk og den første kvinnen som grunnla et forskningsinstitutt; Pedagogisk forskningsinstitutt. I 1913 tok hun doktorgraden på avhandlingen "Abstrakte begreper i barnets tanke og tale". Helga Eng publiserte flere arbeider innenfor psykologi og pedagogikk. (Kilde: Stiver Lie og Rørslett (red) "Alma Maters døtre" Pax forlag 1995).
 
Helga Eng. Portrett.
År: ?

Fra avdukingen av Helga Engs maleri. Fra venstre: Rektor Ruud,lærer Norum, Helga Eng, malerinnen Agnes Hiorth.
År: 1959

Helga Eng
År: 31-05-1953

gruppebilde. Helga Eng i midten.
År: 31-05-1962

Gruppebilde i stuen. Helga Eng (1875-1966) til venstre.
År: 1914; ca

Helga Eng (1875-1966) var født i Degernes. Her vises barndomshjemmet. Bildet er tatt i 1938, samme år som hun ble professor i pedagogikk. Helga Eng bestyrte pedagogisk forskningsinstitutt, som hun også grunnla, 1939-1948.
År: 1938

Skoletur til Haugsåsen. Helga Engs far som lærer. Helgas søster Anne Margrethe til høyre i lys kjole.
År: 1893

Eng-familien i 1905. Bak fra venstre: Peter, Nils, Anders og Hans Eng. Foran fra venstre: Elise, Helga, Hanna og Anna Margrethe Eng.
År: 1905

Helga Engs barndomshjem Kirkeby i Degernes.
År: 1938

Gruppebilde. Helga Eng (1875-1966) nummer tre fra venstre i første sittende rekke. Helga Eng var professor i pedagogikk 1938-1945 og bestyrte pedagogisk forskningsinstitutt, som hun også grunnla, 1939-1948.
År: 1945

Trolig fra Helga Engs besøk i Westbye. Det gamle fredede huset.
År: 1961

Trolig fra Helga Engs besøk i Westbye. Helga Eng trolig i midten foran. Helga Eng var professor i pedagogikk 1938-1945 og bestyrte pedagogisk forskningsinstitutt, som hun også grunnla, 1939-1948.
År: 1961

Alma Maters døtre 1882-1982
08.06.2005 - Om kvinners ansettelse i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo 1882-1982
Høsten 1982 markerer landets universiteter 100-års jubileet for kvinners adgang til høyere utdannelse. På Blindern åpner utstillingen «Alma Maters døtre 1882-1982» med temaet «Kvinner i vitenskapelig stilling ved Universitetet». Den viser at Alma Mater (fostermor, det akademiske navn på universitet) stort sett ikke har benyttet sine døtre som lærere og forskere, og at hun fremdeles ikke gjør det.

Kvinner ansatt i vitenskaplig stilling på Universitetet i Oslo 1900 – 1940.
09.06.2005 - Hvor, når og hvem?
De opplysningene jeg legger frem, er samlet inn fordi jeg stilte spørsmålet i forbindelse med en oversikt over norske kvinnelige geologer, som jeg arbeider med. Da stoffet var satt opp i tabellform, slo det meg at dette svaret på mitt spørsmål reiser nye spørsmål: Hvorfor der? Hvorfor da?

Tilbake de første bildene
Alma Maters døtre
Publiseringsløsningen Lime CMS fra Snapper Net Solutions as